Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

www.cerdanya.org
Tel. 972 882 161

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.cat
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)

www.aeat.es
Tel. 972 588 100

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració de Ripoll)

www.seg-social.es
Tel. 972 700 168

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS DE PUIGCERDÀ

www.mjusticia.gob.es
Tel. 972 884 500

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Ripoll)

www.cambragirona.cat
Tel. 972 704 499

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070