ANUNCI DE LES BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU , C2, PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE GER, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBERTURA DEFINITIVA DE LA PLAÇA VACANT A LA PLANTILLA I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.