L’Ajuntament de Ger ha estat beneficiari de l’ajut per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics per un import de 29.529,95€ dins de l’expedient CE41510422, corresponent a RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible, i amb resultats satisfactoris.

L’Ajuntament de Ger ha estat beneficiari de l’ajut per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics per un import de 29.529,95€ dins de l’expedient CE41510422, corresponent a RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible, i amb resultats satisfactoris.