L’Ajuntament de Ger ha rebut de la Diputació de Girona una subvenció per import de 10.000 euros per actuacions d’enllumenat públic, del Fons de Cooperació Econòmica i cultural any 2023.

L’Ajuntament de Ger ha rebut de la Diputació de Girona una subvenció per import de 10.000 euros per actuacions d’enllumenat públic, del Fons de Cooperació Econòmica i cultural any 2023.