L’AJUNTAMENT DE GER ha rebut un ajut per import de 15.399,50 € pel concepte de ACLARIDA DE MILLORA dins de la convocatòria Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre dels ajuts de la gestió forestal sostenible, la qual està cofinançada al 43% per la Unió Europea amb fons FEADER. L’objectiu ha estat ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I GENERACIÓ DE CICLES ECOSISTÈMICS i els resultats han estat satisfactoris.

L’AJUNTAMENT DE GER ha rebut un ajut per import de 15.399,50 € pel concepte de ACLARIDA DE MILLORA dins de la convocatòria Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre dels ajuts de la gestió forestal sostenible, la qual està cofinançada al 43% per la Unió Europea amb fons FEADER. L’objectiu ha estat ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I GENERACIÓ DE CICLES ECOSISTÈMICS i els resultats han estat satisfactoris.