L’Ajuntament de Ger ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per import de 729,64€ en concepte de noves tecnologies.

L’Ajuntament de Ger ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per import de 729,64€ en concepte de noves tecnologies.