L’Ajuntament de Ger ha rebut una subvenció de l’ACA per import de 1.920,00 euros per a la redacció projectes constructius actuacions protecció davant avingudes en trams urbans.

L’Ajuntament de Ger ha rebut una subvenció de l’ACA per import de 1.920,00 euros per a la redacció projectes constructius actuacions protecció davant avingudes en trams urbans.