L’Ajuntament de Ger ha rebut una subvenció, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2021, de la Diputació de Girona, de 40.138,70€ per a inversió en el Nou Mirador de Ger, 7.524,75€ per a Despeses Culturals, 904,60€ per a Despeses en Noves Tecnologies i 1.600,00€ per a Actuacions en camins.