L’Ajuntament de Ger ha rebut una subvenció per import de 30.000,00€ d’ajusts de gestió forestal sostenible 2021 per actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics de la Generalitat de Catalunya. D’aquests 17.100€ són subvencionats per el DARP i 12.900€ subvencionats per el fons FEADER