Junta de Govern Municipal

Alfons Casamajó Carrera

Alcalde – President

ger@ajger.cat


Josep Maria Isern Comengés

1er Tinent d’Alcalde

Regidor de l’Àrea d’Obres Municipals i Serveis


Eva Sanchís Cot

2a Tinent d’Alcalde

Regidora de les Àrees de Patrimoni, Esports, Ensenyament, Nuclis i, Promoció Econòmica


Lourdes Comengés Bragulat

Regidora de les Àrees de Joventut, Lleure i, Sanitat i Serveis Socials


Carles Grau Martí

Regidor de l’Àrea d’Agricultura i Medi Ambient

  • Competències de la Junta de Govern Local
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis