Edictes

Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7371 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸, per a la creaci贸 d'un bors铆 de neteja, en r猫gim de laboral temporal mitjan莽ant el sistema de concurs oposici贸 lliure de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7366 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica del Projecte d'urbanitzaci贸 del carrer Cabaneta de Ger. Exp.401/2022
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7221 AJUNTAMENT DE GER - R猫gim de retribucions i fixacions de les indemnitzacions per assist猫ncia a sessions d'貌rgans col路legiats. Exp. 487/2023
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7173 AJUNTAMENT DE GER - Nomenament dels tinents d'alcalde. Exp. 483/2023
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7078 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de funcions del Ple a la Junta de Govern Local. Exp. 486/2023
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7077 AJUNTAMENT DE GER - Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local. Exp. 484/2023
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7074 AJUNTAMENT DE GER - Delegacions de l'Alcaldia als regidors. Exp. 489/2023
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7058 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 2/2023 del pressupost 2023, en la modalitat de suplement de cr猫dit de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6609 AJUNTAMENT DE GER - Convocat貌ria dels processos d'estabilitzaci贸 mitjan莽ant el sistema selectiu excepcional de concurs de m猫rits, per a la cobertura definitiva de les places d'estabilitzaci贸
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6397 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de funcions de l'alcalde en favor del Primer tinent d'alcalde per motiu de la seva abs猫ncia al municipi des del dia 20 de juliol fins al dia 30 de juliol de 2023
Exercici: 2023 Bop: 133-0 Edicte: 5614 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial del projecte d'ampliaci贸 i millora d'una formatgeria al Pol铆gon 2 Parcel路la 71 del terme municipal de Ger
Exercici: 2023 Bop: 133-0 Edicte: 5599 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 puntual de planejament per dotar un s貌l no urbanitzable (SNU) de la Qualificaci贸 de Sistema Urban铆stic de comunicacions (XVa) al municipi de Ger
Exercici: 2023 Bop: 131-0 Edicte: 5499 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 definitiva d'un expedient de modificaci贸 de cr猫dits del pressupost de 2023
Exercici: 2023 Bop: 131-0 Edicte: 5498 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de les compet猫ncies de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 85-0 Edicte: 3535 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial del projecte d'adequaci贸 del cementiri de Ger
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3409 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de funcions de l'alcalde en favor del primer tinent d'alcalde els dies 24 a 26 d'abril de 2023
Exercici: 2023 Bop: 71-0 Edicte: 2865 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1722 AJUNTAMENT DE GER - Convocat貌ria dels processos d'estabilitzaci贸 mitjan莽ant el sistema selectiu excepcional de concurs de m猫rits, per a la cobertura definitiva de les places d'estabilitzaci贸
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1312 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸, per a la creaci贸 d'un bors铆 de monitors i ajudants de monitor pel casal d'estiu de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2023 Bop: 35-0 Edicte: 1192 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 del padr贸 de la taxa per la prestaci贸 del servei de subministrament d'aigua potable del 2n semestre de 2022
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 1008 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 949 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸, per a la cobertura definitiva d'una pla莽a d'auxiliar administratiu C2 personal funcionari, vacant a la plantilla i constituci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 856 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 de l'Oferta d'Ocupaci贸 P煤blica 2023 de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 559 AJUNTAMENT DE GER - Licitaci贸 de dues meitats indivises de la parcel路la 1 de la Cabaneta, a Ger
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 584 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12059 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Ger per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11481 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 de les bases reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Ger corresponents a l'oferta p煤blica d'estabilitzaci贸 de 2022 d'acord amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre
Exercici: 2022 Bop: 202-0 Edicte: 9152 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8395 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸, per a la cobertura definitiva d'una pla莽a d'auxiliar administratiu C2 personal funcionari, vacant a la plantilla i constituci贸 de borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7613 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica del padr贸 fiscal del servei de subministrament d'aigua potable del 1r semestre de 2022