Edictes

Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1225 AJUNTAMENT DE GER - Licitaci贸 de contracte privat d'administraci贸 p煤blica de concessi贸 administrativa per a l'煤s privatiu del b茅 de domini p煤blic xiringuito de la piscina de Ger
Exercici: 2024 Bop: 28-0 Edicte: 1128 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 del padr贸 fiscal de la taxa per la prestaci贸 del servei de subministrament d'aigua potable del 2n semestre de 2023
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 216 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de la taxa pels serveis de recollida, transport i tractament d'escombraries
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11107 AJUNTAMENT DE GER - Esmena del t铆tol de l'anunci d'aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'Impost sobre b茅ns immobles
Exercici: 2023 Bop: 237-0 Edicte: 10589 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal路lacions i obres
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10221 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 4/2023, expedient 195/2023
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10215 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 3/2023, expedient 754/2023
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 8894 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica de l'aprovaci贸 inicial del Pla parcial urban铆stic del sector PPU-GER-2a - Exp. 813/2022
Exercici: 2023 Bop: 201-0 Edicte: 8694 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana del municipi de Ger
Exercici: 2023 Bop: 201-0 Edicte: 8592 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 del padr贸 d'aigua municipal, 1r semestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 189-0 Edicte: 8044 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 187-0 Edicte: 8001 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 del r猫gim de retribucions i fixacions de les indemnitzacions per assist猫ncia a sessions d'貌rgans col路legiats. Expedient 487/2023
Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7371 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸, per a la creaci贸 d'un bors铆 de neteja, en r猫gim de laboral temporal mitjan莽ant el sistema de concurs oposici贸 lliure de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7366 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica del Projecte d'urbanitzaci贸 del carrer Cabaneta de Ger. Exp.401/2022
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7221 AJUNTAMENT DE GER - R猫gim de retribucions i fixacions de les indemnitzacions per assist猫ncia a sessions d'貌rgans col路legiats. Exp. 487/2023
Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7173 AJUNTAMENT DE GER - Nomenament dels tinents d'alcalde. Exp. 483/2023
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7078 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de funcions del Ple a la Junta de Govern Local. Exp. 486/2023
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7077 AJUNTAMENT DE GER - Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local. Exp. 484/2023
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7074 AJUNTAMENT DE GER - Delegacions de l'Alcaldia als regidors. Exp. 489/2023
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7058 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 2/2023 del pressupost 2023, en la modalitat de suplement de cr猫dit de l'Ajuntament de Ger
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6609 AJUNTAMENT DE GER - Convocat貌ria dels processos d'estabilitzaci贸 mitjan莽ant el sistema selectiu excepcional de concurs de m猫rits, per a la cobertura definitiva de les places d'estabilitzaci贸
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6397 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de funcions de l'alcalde en favor del Primer tinent d'alcalde per motiu de la seva abs猫ncia al municipi des del dia 20 de juliol fins al dia 30 de juliol de 2023
Exercici: 2023 Bop: 133-0 Edicte: 5614 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial del projecte d'ampliaci贸 i millora d'una formatgeria al Pol铆gon 2 Parcel路la 71 del terme municipal de Ger
Exercici: 2023 Bop: 133-0 Edicte: 5599 AJUNTAMENT DE GER - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 puntual de planejament per dotar un s貌l no urbanitzable (SNU) de la Qualificaci贸 de Sistema Urban铆stic de comunicacions (XVa) al municipi de Ger
Exercici: 2023 Bop: 131-0 Edicte: 5499 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 definitiva d'un expedient de modificaci贸 de cr猫dits del pressupost de 2023
Exercici: 2023 Bop: 131-0 Edicte: 5498 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de les compet猫ncies de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 85-0 Edicte: 3535 AJUNTAMENT DE GER - Aprovaci贸 inicial del projecte d'adequaci贸 del cementiri de Ger
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3409 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de funcions de l'alcalde en favor del primer tinent d'alcalde els dies 24 a 26 d'abril de 2023
Exercici: 2023 Bop: 71-0 Edicte: 2865 AJUNTAMENT DE GER - Delegaci贸 de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1722 AJUNTAMENT DE GER - Convocat貌ria dels processos d'estabilitzaci贸 mitjan莽ant el sistema selectiu excepcional de concurs de m猫rits, per a la cobertura definitiva de les places d'estabilitzaci贸